"BALONNEN RACE"

Materialen
  • ballonnen (voor elk groepje 10)
  • Opdrachten (voor elk groepje 10)
  • Geheimschrift (opdracht 5)
  • Voorwerpen (opdracht 7)
Voorbereiding

Bereid de attributen voor die je nodig hebt voor de opdrachten. Stop de briefjes in lege ballonnen en blaas deze op. Hang de ballonnen daarna met een touw op. Voor elk groepje een slinger!

Het spel

De deelnemers worden verdeeld over een aantal groepen. Iedere groep heeft de beschikking over tien opgeblazen balonnen die opgehangen zijn. In iedere ballon zit een briefje met een opdracht. De deelnemers krijgen een bepaalde tijd, waarin ze zoveel mogelijk opdrachten moeten uitvoeren. Voor iedere voltooide opdracht krijgt de groep een punt. Wanneer de tijd verstreken is, wordt gekeken welke groep de meeste punten heeft. Deze groep is winnaar.

De opdrachten

1) Boterbriefje (geen opdracht)
2) Met de hele groep in een rij gaan staan en bokspringen. Ieder lid van de goep moet eenmaal over de andere leden
3) Verzamel buiten vijf verschillende bladeren
4) Ren met de hele groep een rondje om het gebouw of grasveld
5) Ontcijfer het geheimschift (#)
6) Tel de getallen 1 t/m 10 bij elkaar op
7) Leg de vijf voorwerpen op alfabetische volgorde
8) Zing twee liedjes helemaal uit
9) Boterbriefje
10) Haal buiten allemaal twee grote stenen, laat ze binnen zien en breng ze zo snel mogelijk terug