Kampthema

“Broeder anonymous”

Bron: CJT België

Broeder Anonymus

Inleiding

Het leven in een klooster

Als je in de stemming van het kampthema wil geraken, dan kan je "de Naam van de Roos" eens lezen. Vooral de eerste vijftig bladzijden scheppen een magnifiek sfeerbeeld van een (middeleeuws) klooster. Maar soms neemt Eco wel eens een loopje met de historische werkelijkheid! Als je daar meer over wil weten, moet je het boek van Jozef Janssens "De Middeleeuwen zijn anders" maar eens lezen. Soit, daar hebben we nu geen tijd voor…

Een paar zaken vallen ons, alsmaar voorthollende twintigste-eeuwers, op:
• Een serene stilte gaat uit van het kloosterleven. Lawaai komt hoogstzelden voor, en als er dan toch rumoer opstijgt, is dat meestal geen goed teken…
• Meermaals per dag verzamelen de broeders in de kapel of in de kerk, om er te bidden en te zingen.
• Zelfs aan tafel bewaren de broeders de stilte, terwijl één van hen voorleest uit de Bijbel.
• De abt is heer en meester in de abdij. Voor belangrijke beslissingen raadpleegt hij wel steeds de oudere monniken.

De uurverdeling in een klooster

Naam van het uur Kloostertijd Kampmoment Onze tijd
Metten 02.30 - 03.00 Opstaan 07.30
Lauden 05.00 - 06.00 Formatie 07.50
Priem 07.30 - 09.00 Ontbijt 08.00
Terts 09.00 - 12.00 Diensten 09.00
Sext 12.00 - 14.00 Middageten 12.00
Noon 14.00 - 15.00 Platte rust 13.30
Vespers 16.30 - 18.00 Vieruurtje 16.30
Completen 18.00 - 19.00 Avondformatie 18.45

Op kamp noemen we de verschillende delen van de dag ook bij deze naam. We zeggen dus: "met de drinkbussen wachten tot na de noon" en dergelijke. Op de kampklok staan ook deze uren aangegeven.

Broeder Anonymus

Elke dag vinden we een omslag met een brief. Deze is geschreven door "Broeder Anonymus". Broeder Anonymus is een broeder die op reis is en elke dag weer wat anders meemaakt. En elke dag schrijft hij een brief naar het klooster. Telkens als wij zulke brief krijgen, maken we een stukje mee wat er in staat…

Slechts met het kampvuur en de bezoekdag zal duidelijk worden wie Broeder Anonymus eigenlijk is (iemand van de gewestploeg bijvoorbeeld).

Dagindeling

zat 31 juli
Het leven is primus voor Broeder Anonymus
aankomst
Avondlied

zo 1 augustus
Op een dag vind je de kist van je leven,…
groepswandeling 16 man

ma 2 augustus
Spa plat uit ‘t wijwatervat
bosspel
Lied: Het water is veel te diep

di 3 augustus
Klaag tegen je eigen muur
Avondzangstonde Lied: Amor, amor

wo 4 augustus
Kapelletelle trektocht
Tot 7 X 70 maal

do 5 augustus
Rock rond de klok
Zangstonde Lied: Liefde voor muziek

vr 6 augustus
Gooi een Schot
Familiedag
Lied: Als ik op m’n doedelzakje speelde

zat 7 augustus
Wat gaan we nu beleven met broeder 007
Avondspel
Dropping
Lied: Wie heeft er suiker in de eirtensoep gedaan

zo 8 augustus
Tamtamtonen
Zangstonde: mis In the jungle

ma 9 augustus
Ga heen in vrede
Kampvuur
Lied: Zeg, Sigriddeken wilde gij dansen

di 10 augustus
Begin met een lach aan de laatste dag
Vertrek
Lied: Mamma, jij bent de liefste van de hele wereld

Tipuitleg

Dag Uitleg
1 We vinden een geheimzinnige brief die ondertekend is met "Broeder Anonymus". Uit de inhoud blijkt, dat de broeder het wel stelt. Hij bevindt zich momenteel in Echternach en is er getuige van de jaarlijkse processie.
Tijdens die processie gaat de ganse bevolking uit met fakkels. Ze trekken door de buurt, maar zijn daarbij zeer voorzichtig: voor elke twee stappen voorwaarts, doen ze er eentje achterwaarts.

2 Broeder Anonymus is vandaag getuige van een oud ritueel bij de bosjesmannen. Zij begraven hun doden en laten ze drie dagen later weer opgraven door een andere familie! Vreemd hé.

Wij beleven dit eigenaardige ritueel mee op een wel heel actieve manier. Elke afdeling speelt de rol van bosjesmanfamilie, en begraaft de "overledene" op een bepaalde plaats, die ze ook op de kaart aanduiden. Een andere familie graaft de kist dan weer op.

3 Wisten jullie dat de Paters Trappisten hun wijwater gebruiken voor de productie van trappistenbier en trappistenkaas? Nee? Wel, volg vandaag dan maar goed.

De brouwers zullen het opnemen tegen de kaasmakers. En beiden hebben natuurlijk wijwater nodig voor hun product. Dat belooft een spannende strijd te worden.

4 Onzen Ano zit in Marokko. Hij schrijft dat daar op bepaalde momenten van de dag de Imam in de Moettsin kruipt en van die angstaanjagende klaagzangen de ether injaagt. Nu kunnen wij natuurlijk niet achterblijven!!! We gaan er eens een Gregoriaanse lap op geven, zie!
5 Ano zit in Midden-amerika, meerbepaald in Mexico. Hij vertelt over die prachtige Incatempels in de wildernis en vraagt of wij ook eens die vergeten kapellekes gaan opzoeken en in kaart brengen.
6 Recht naar boven, naar St. Louis in de V.S.A. Ano schrijft over geweldig plezante missen met geweldig plezante muziek, zang en dans (Theo, op naar Walkiers!!!). Dat zullen we ook eens proberen.
7 Hiep, hiep, hoera; een uur langer maffen!!! Dit geheel terzijde. Den Ano heeft de Concorde gepakt richting whisky. Nu wil het toeval dat het daar juist Highland-games zijn. Kunnen wij dat ook?
8 Onzen Ano neemt een dagje vrij. Hij heeft zich volledig toegelegd op de bijbelstudie en vertelt ons dat er vele mysteries in staan beschreven. En wat gaan wij nu doen? Jawel, zelf een mysterie oplossen! De jongste afdelingen gaan een blinddoektocht (avondspel) doen, de oudste gaan op dropping. Daar vinden ze elk een deel van de oplossing. Mysterie nog te zoeken!!!
9 Van Schotland met de boot naar de Kaap. Hier hoort onze vriend weer andere rituele muziek: zo met van die halfblote mannen en (joepie) vrouwen die wat staan rond te springen op tamtammuziek. Het gevolg kan je al raden.
10 Broeder Anonymus is het reizen moe. Hij komt deze avond terug. Om hem te verwelkomen geven we een spetterend feest. Daarna worden alle paters weer gewoon ettertjes en gaan naar huis.
11 We staan allemaal lekker met een kater op en gaan nog eens alle energie uit onze moegetergde lijven pressen om alles netjes op de camion te krijgen onder de deskundige leiding van ons aller Maxim.

Groepswandeling

Deze activiteit zal dit jaar in het teken staan van een begraving van de doden om ze daarna te laten verrijzen en hun lichaam terug op te graven. We vertrekken daarbij na de noon (om 14.30u) op de kampplaats en lopen dan per afdeling naar een gemeenschappelijk punt. Onderweg begraaft elke groep zijn dierbare overledene en zet de exacte begraafplaats op een grondplan, om vervolgens hun weg verder te zetten naar het gemeenschappelijke punt. Hier wordt afgesproken met de vespers om dan iets te gebruiken.

Tijdens deze blijde gebeurtenis treedt er een mirakel in werking, want alle begravenen zullen op dat moment verrijzen en hun lichaam moet terug opgegraven worden. Na de vespers wisselen de groepen per leeftijd hun grondplannen om (dus Speelclub-Rakkers en Toppers-Kerels&Aspi’s) en elke groep krijgt ook nog 5 eventueel te gebruiken tips mee. Om 16.30u vertrekt elke groep naar zijn te volgen parcours en wordt met de juiste doodskist voor de completen terug op de kampplaats verwacht!!

Familiedag

Er zijn drie families, bij de Schotten clans genaamd. Deze worden verdeeld d.m.v. iedereen een broedertaak te geven.

Voormiddag
• Clantekens.
• Whisky brouwen.
• Doedelzak maken.

Namiddag voor de vespers

PROEF WIE UITLEG
paalwerpen Jan Dit was een manier om een verdedigingsmuur te omzeilen
wimpelvechten Peter Rivaliteit tss. clans; ze moeten clantekens afpakken
iets voorttrekken Wilfried De Schotten waren zo sterk dat ze alles zelf verplaatsten
hoefijzerwerpen Hans De paarden waren zeer belangrijk om snel nieuws over de heuvels te brengen
steltlopen to, ke en aspi klossen sp en ra Sofie Zo vielen ze paaldorpen aan
paardduwen Peter Ze waren zo dom dat ze zelfs het wiel nog niet hadden uitgevonden
worstelen (kruiske op schoen) Hans clantekens over brengen
eirenwerpen Wilfried wegens geen wiel werden zo de voedseltransporten gedaan
paalklimmen Jan Zo konden ze over de heuvels verkenningsopdrachten uitvoeren
reis rond de zon (krachtbal) Sofie belegeringstechnieken

Namiddag na de vespers
• Mens met hond meebrengen.
• PX maken met stenen over de breedte van de straat.
• Een bepaald jaartal van een graf op het kerkhof gaan zoeken.
• De naam van de burgemeester van Olmen.
• Klaverke 4 zoeken.
• Een speelclubber inpakken; wij mogen niet kunnen raden wie.
• De 5 laatste woorden beginnend met C uit het woordenboek opzoeken.
• 10 verschillende bierkaartjes.
• 2 personen moeten kunnen jongleren met 3 ballekes.
• Het kerstverhaal voorspelen voor iemand van buiten de chiro.
• Eén tegen allen
• Kersenpitspuwen (Wilfried): vanop een bepaalde afstand kersenpitten spuwen in een potje dat in een bak water drijft. Eén wint.

Zoektocht: A moet iets zoeken dat door E is verstopt (een dag voordien, maar tijdens het vorige spel loopt er een leider zeer opvallend weg en gaat zogezegd iets verstoppen). E wint.

Knutselen: zowel E als A knutselen iets moois voor de kookouders. A wint.

Lievelingsdrank, -spel en -job van de leiding. E wint

Leid(st)er Drank Spel Job
Sofie Pêche Rummikub Dokter
Peter Whisky Vuurbaleiland Docent
Wilfried Kriek Toren van Pisa Programmeur
Hans Witte wijn Monopoly Laborant
Jan Fristi Mens erger je niet Rij-instructeur

Nepopdracht: E en A om ter eerst uniform aan voor de formatie.

Touwtrekken tegen de leiding. A wint.

Wiskundepuzzels. Speelclub en rakkers zoeken de puzzelstukken; andere afdelingen lossen de puzzel op.

Trektocht

Naar aanleiding van de brief van broeder Anonimus gaan we vandaag ook eens op zoek naar kapellekes in de omgeving van Olmen.

Elke afdeling heeft hiervoor een eigen opdracht. De speelclubbers zullen alle kapelletjes die ze op hun weg tegenkomen tekenen , terwijl de rakkers proberen uit te zoeken aan wie de kapellekes gewijd zijn. De toppers daarentegen maken een plannetje van de omgeving en de kerels en aspi’s tot slot, noteren de coördinaten van de plaats van de kapellekes.

Na de completen worden dan alle gegevens samengebracht.

Namen Afdelingen
• speelclub: wasbroeders
• rakkers: herboristen
• toppers: klokkeluiders
• kerels: trappisten
• aspi’s: miniaturisten
• Leiding
• Wilfried: pater Kwijtvijs
• Peter: pater Boekenwurm
• Hans: pater Tater
• Sofie: pater Flair
• Jan: pater Bier

Kookies:
• Sigrid: Quasimodo
• Mark: Jozef
• Marjan: Maria
• Maxim: Jezus

Plaatsen:
• refter: brouwerij
• W.C.: bezinningsruimte
• EHBO: ziekenzalving
• vergaderlokaal: bibliotheek
• tenten: kaasfabriek
• keuken: sacristie
• slaapzaal: stallingen
• materiaalkot: Huis van God

Diensten:
• refter: Sofie
• tenten en slaapzaal: Jan
• W.C. en wasbadden: Hans
• pattaten: Wilfried
• plein: Peter

Afspraken
• Kampgeld: 3500/ 3200/ 2900; ten laatste op 9 juli.
• Vervoer: bus o.k. zaterdag 31/7 om 13.30u. op de chiro.
• Kampvuur is besproken en uitgewerkt.
• Als er een kind kwaad wordt gaan Jan en de afdelingsleider (als het een rakker betreft Peter) er een gesprek mee voeren.
• De leiding heeft altijd gelijk.
• Onze belangrijkste taak op kamp bestaat erin de kinderen te amuseren en niet onszelf in de eerste plaats.
• Elke leider zorgt voor 3 “ehbo”-spelen zodat elk dood moment (vb. voor het eten) kan opgevangen worden.
• We vragen Chris (Wilfriedje, ge wet wa oe voader hei gezei) om de EHBO-koffer in orde te brengen.
• Hans is de EHBO-verantwoordelijke.
• Eventueel iedereen een snelcursus EHBO van Chris.
• Aan tafel: soep: Jan en Peter / pattaten: Jan en Hans / vlees: Wilfried / groenten: Sofie / drank: iedereen.
• Platte rust: loopt van na de afwas tot een uur na de noon. Bij zwemmen een half uur na de noon.
• Zo weinig mogelijk roepen tegen de kinderen, vooral in ‘t oog houden als je moe wordt (een tip: denk aan hoe je zelf was vroeger.)
• Zingen voor ETA pas na de completen.
• Kampprogramma en lijst chirogerief voor 9 juli bij Sigrid.
• Inventaris knutselgerief: Hans.
• GEEN futiliteitenruzie (enkel tegen den Albeir wel, natuurlijk!)
• Denk aan de Geen Ambras Regel!!
• De vergadering begint om 22.00u.
• Sofie danske???
• De liedjes voor de metten: Apocalyptica / een zomerhit: Jan / een danslieke: Sofie.
• Iedereen brengt muziek mee en er wordt afwisselend gedraaid.
• Er komt NIEMAND behalve de leiding aan de muziekinstallatie
• Let op de etiquette aan tafel.
• Iedereen neemt een EHBO-tas mee als hij de kampplaats, hoe kort ook, verlaat.
• Sigrid weet waar de EHBO-tassen zijn.
• Tafelmomenten enkel ‘s middags door den DL.
• Er komt enkel een pipipot bij de speelclub; als de rakkers profiteren bij elle ook.
• Er worden enkel kinderen ‘s nachts wakker gemaakt als daarover iets in de medische fiche staat; tenzij problemen op kamp.
• De wasmachine wordt weer meegenomen.
• De oudsten die roken krijgen toelating, mits permissie van Peter (EN ENKEL PETER!!!); dit gebeurt buiten de kampplaats.

Bosspel

Voor de vespers

De chiromakkers worden verdeeld in Kaaspaters en Trappistenpaters en krijgen elkeen kamp toegewezen. Het kamp van de Kaaspaters ligt vol met Trappisten en vice versa. Het is natuurlijk de bedoeling hun eigen waar terug te brengen naar hun kamp, maar er zijn moeilijkheden: komen ze elkaar tegen, dan vechten ze (blad-steen-schaar) en de winnaar krijgt alles; komen ze de inquisitie tegen, dan moeten ze alles afgeven en dan krijgen ze een rode streep waardoor ze uitgeschakeld zijn; willen ze terug meedoen, dan moeten ze bij de “Hoogste Christus” een opdracht vervullen zodat hij hen hun zonden vergeeft en de rode streep zwart maakt.

Na de vespers

De twaalf apostelen bezitten elk een belangrijk ingrediënt om het laatste avondmaal te kunnen klaarmaken, maar die geven dat natuurlijk niet gratis en voor niets weg en dus moeten de apostelen opgezocht worden en aan hun wensen moet worden voldaan (opdrachten). Elke apostel wijst de weg naar de volgende apostel en tot de vierde apostel verloopt alles vlekkeloos, maar deze vierde apostel is Judas (gespeeld door de Wilfried, maar dit mogen de kinderen niet weten) en hij stuurt de kinderen naar Jezus i.p.v. de 5de apostel. Zo is het laatste avondmaal dus verpest en de kinderen gaan, samen met Jezus, Judas daarvoor straffen. Jezus is genadig en organiseert het laatste avondmaal zelf zodat het toch nog kan doorgaan (dit is dan het avondfeest dat diezelfde avond doorgaat).

De opdrachten voor Judas en de drie vorige apostelen moeten nog gezocht worden!!

Avondspel

De afdelingen die op dropping gaan, hebben geen gemeenschappelijk avondspel. Voor de kerels en de aspiranten is er wel de eerste avond een avondspel voorzien in de eigen groep.

Speelclub en rakkers krijgen een wandeling van een halfuurtje aan een touw. Ze zijn daarbij wel geblinddoekt. Sofie werkt dit uit.

Tips voor de rakkers om het wat spannender te maken
• Zoek een figurant die ergens witgekalkt met zaklamp achter een boom staat
• Maak een put en begraaf er ballonnen in. Zorg dat ze daarover moeten.
• Spuit plots een beetje water (uit een waterpistool) op hen. Angstaanjagend.
• Vertel op voorhand een spannend verhaal, zoals "de put en de slinger" of "de zwarte kat" van Edgar Allen Poe
• Een beetje vuurwerk op een plaats waar dat geen kwaad kan, verhoogt het effect.
• Gewoon iemand in het bos zetten die af en toe met een zaklamp schijnt is ook al bangelijk.

Kampvuur

19.00u. Verwelkoming; de ouders krijgen daarna gelegenheid om hun kindjes kamer te bekijken en in te pakken.
20.00u. Het kampvuur (of wat ervoor moet doorgaan) wordt aangestoken
20.15u. Begin programma: elke afdeling doet zijn ding en wel zo: er worden briefjes verkocht aan 50 fr. (1.24 EURO) waarop de mensen een tijdsschatting maken hoelang alle afdelingen samen over hun respectievelijke opdrachten doen. De opdrachten zijn:
SP: Sofie helemaal klaar krijgen voor de formatie (wassen, uniform,…)

RA: mijnenveld (de moeders storen.)
TO: koordspringen met de toppers in de dikke koord: 10 maal na elkaar.
KE en AS: Krokodillenrivier.
Er is een maximum van 10 min. per proef.
Jan kondigt de proeven aan.
Tussen elke proef is er een rode draad door de leiding:
Hans en Sigrid: Fil Rouge.
Jan en Sofie: een ode aan het kwade (Sofie).
Peter en Wilfried: jongleren.
22.00u. Einde; de mensen mogen vertrekken.

Te knutselen:
• Kistjes voor groepswandeling
• Brieven van Broeder Anonymus
• Kampuurwerk (Sigrid)
• Borden met tips
• Borden met namen
• Pijen (voor elk kind één)

Niet vergeten:
• Aanvragen fakkeltocht
• Aanvragen kampvuur
• Aanvragen bosspel
• Kampuur in plaats van normaal uur!
• 4 kleine kisten + 4 schuppen
• 5 stafkaarten aan Bram vragen
• kaartjes proef 4
• 2 pingpongballetjes + enveloppe tekens
• kilo kersen + potje
• 40 puzzelstukken
• blokfluiten + stof voor clanteken
• appelsap - suiker - kaneel
• sjorpalen + wimpels
• hoefijzers - stelten - blikken gesloten
• krijtjes - eieren - krachtbal
• bijbelverhaal Kerstmis
• kleine ballekes
• orgel
• wasmachine Albert