"Op de Beurs"

Materialen
  • veel muntstukken (b.v. bonen of dopjes van flessen)
  • kaartjes, genummerd van 1 t/m aantal deelnemers
Het spel

Dit spel, dat het best tot zijn recht komt, wanneer het gespeeld wordt met een grote groep deelnemers, is gebaseerd op het kopen en verkopen van kaartjes. Op deze kaartjes staan nummers, waarvan er slechts één het winnende is. Iedere deelnemer krijgt 20 geldeenheden en een kaartje. Wanneer de beurs met een gongslag wordt geopend, bieden de spelers op een bepaald nummer; dat wil zeggen ze bieden een zeker aantal geldeenheden voor het nummer, waarvan ze denken, dat het wel kans maakt het winnende nummer te zijn. Wanneer er ongeveer 15 minuten gehandeld is, roept de leider van de beurs een nummer binnen. De eigenaar van dit nummer moet het kaartje inleveren bij de leider Het nummer doet daarna dus niet meer mee. de speler kan echter gewoon aan de handel blijven deelnemen.

Het binnenroepen van nummers gebeurt met tussenpozen. Intussen gaat het verhandelen gewoon door. Hoe meer nummers naar binnen worden geroepen, des te hoger zal de prijs worden voor de overgebleven nummers.

Van tevoren heeft de leider een lijst gemaakt, waarop het winnende nummer staat aangegeven. Dit nummer wordt niet bekend gemaakt aan de deelnemers. Niet alleen het overgebleven nummer krijgt een prijs, maar ook de deelnemer met de meeste geldeenheden.

Het spel kan zo echt mogelijk gemaakt worden door de zaal aan te kleden en b.v. gebruik te maken van een schoolbord om de binnengehaalde nummers te vermelden. De spelers kunnen dan, indien ze te druk bezig zijn met het handelen en de afgeroepen nummers niet hebben gehoord, in ieder geval toch nog zien welke nummers uit de roulatie zijn genomen. Op die manier kunnen andere spelers niet frauderen met het verhandelen van uit de roulatie gehaalde nummers.

Een voorbeeld

Het gekozen nummer is 23. Wanneer het een grote groep betreft, kan de spelleider kleine groepjes nummers in één keer verwijderen door b.v. te roepen: "alle even nummers" of "alle nummers eindigend op een 7".