Uitvinders (Duur: 4 weken)

 

Benodigdheden

  • (zie benodigdheden per week)

Voorbereiding

 

Het Spel

Doel
De kinderen op een leuke manier laten kennis maken met de werking en achtergrond van diverse gebruiks voorwerpen. Hierbij is de leiding de rode draad om het geheel als de doorgebrande profs vorm te geven.


Week 1

Inleiding

Als de openings ceremonie voltooit is krijgt de groep opeens onverwacht bezoek van een semiprofessionele uitvinder hij is erg verstrooid en heeft een probleem. Hij heeft spullen van de uitvindings fabriek gekregen die hij vandaag nog moet testen en vraagt of de kinderen hem uit de brand kunnen helpen.

Duur per proef ongeveer 15 min.

Benodigdheden

• Stofjassen voor de professoren
• eventueel gekke brillen en snorren.

Het testen

De profs bouwen de proefopstellingen op en gaan aan de slag met de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk zelf doen en zelf ontdekken. De taak van de leiding is het handhaven van de veiligheid. Voor brand blussers wordt gezorgd. De test resultaten kunnen eventueel in een de vorm van een letter spel worden bijgehouden.

Het stafteam moet ongeveer ½ uur van tevoren aanwezig zijn om de proeven op te bouwen. Ook zullen er genoeg tafels aanwezig moeten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat het stafteam tijdens de speltak in de rol blijft als sir Hati Wat, Ferdinand Baloe von Zeppelin, Akela-Marie ampere en sir frank whittel cobra het zou handig zijn om de openings ceremonie ergens anders te houden (of de proeven).

Glazenorgel

Benodigdheden • 8 dezelfde glazen
• water
• een muziek instrument om te stemmen
• een uitgeschreven liedje
Kosten EURO 0,-
Uitleg Laat de kinderen de glazen zo vullen zodat ze een toon ladder krijgen. Stemmen kan met het meegebracht muziek instrument. Als dit gebeurt is kan men een liedje spelen.
Duur 15-30 min. met 1 of 2 kinderen


Toveren met water

Benodigdheden • enkele glazen
• stukje engels karton
• papier
• een emmer of een grote bak
• water
Kosten EURO 0,-
Uitleg proef 1 Laat de kinderen het glas helemaal vol maken en dan een stukje karton boven op het glas leggen. Nu draait men het glas om en met een beetje geluk blijft het water in het glas. Probeer dit ook met papier.
Uitleg proef 2 Vraag aan de kinderen om een glas onder water te drukken zonder de bodem nat te maken. Om dit te bewijzen plakt men een stukje papier op de bodem van het glas. Laat hen dit zelfuitzoeken (men bekijkt dit door het glas op de kop in de emmer te drukken denk aan het principe van een duik klok).
Duur 15-30 min. met 1 of 2 kinderen.


Omhoog stromend water

Benodigdheden • 2 emmers
• een trechter o.i.d.
• een stuk slang
• water
Kosten EURO 0,-
Uitleg Vraag aan de kinderen om het water over de rand van de emmer te laten stromen zonder de emmers te verplaatsen. Men mag gebruik maken van de spullen die de uitvindings fabriek geleverd heeft. (Men vult de slang, houdt een kant dicht en duwt de ene kant onder water en de andere kant in de emmer dan maakt men de andere kant van de slang open en het water stroomt omhoog).
Duur 15-30 min. 2 kinderen


Muntstuk zet uit

Benodigdheden • een paar blokjes hout
• een paar spijkers
• wat muntjes o.i.d.
• handschoenen
• paperclips
• stukje draad
• brand blusser
• hamer
• een brander o.i.d.
Kosten EURO 0,-

Uitleg De professor verteld dat metaal uitzet als het warm wordt. Dit gaan we uit testen. Sla in een blokje twee spijkers zodat het muntje er net door past. Hang het muntje aan de paperclip en de paper clip aan het stukje draad. Laat deze tussen de spijkers door glijden (past). Verwarm nu het muntje en laat het opnieuw tussen de spijkers door glijden. Het muntje is schijnbaar gegroeid.
Duur 15-30 min. 1-2 kinderen.


Wat geleid warmte en wat niet ????

Benodigdheden • een houten stok
• een koperen buis
• ijzeren buis
• stopwatch o.i.d.
• kaarsen vet
• knikkers o.i.d.
• handschoenen
• brander
• een brand blusser
Kosten EURO 0,-

Uitleg De leiding heeft vooraf de knikkers met kaarsenvet op de buizen geplakt. Laat de kinderen nu de punt verwarmen en opnemen welke stof het best gelijd.
Duur 15-30 min. 1-2 kinderen.


Onzichtbare inkt

Benodigdheden • wit papier
• citroenen
• een schoteltje
• een lamp
• een fijn kwastje
Kosten EURO ? citroenen

Uitleg De uitvinders fabriek heeft een speciale inkt uitgevonden die allen zichtbaar wordt door warmte. Test dit met de kinderen.
Duur 15-30 min. 1-2 kinderen.


Kaarsen race

Benodigdheden • drie kaarsen
• een kleine glazen pot met deksel
• een grote glazen pot met deksel
• lucifers
• een brand blusser
Kosten EURO 0,-

Uitleg Zonder lucht brand niets. Test dit door de kaarsen in de deksels te monteren, aan te steken en te laten branden. Doe vervolgens de deksels op de potten. De kaars in de kleine pot zal het eerst doven, de kaars in de grote pot later en de kaars zonder pot brand op.
Duur 15-30 min. 1-2 kinderen.

Parachutetest

Benodigdheden • stopwatch
• papier
• garen
• lucifer doosjes
• plakband
Kosten EURO 0,-

Uitleg Maak drie parachutes: één van verfrommelt papier 20x20, één van glad papier 20x20 en één van glad papier die groter is dan 20x20. Laat ze dan om beurten vallen en neem de tijd op welke is het beste.
Duur 15-30 min. 1-2 kinderen.

Afsluiting

De prof. bedankt de kinderen en verteld hen dat ze beter waren dan de mensen van de uitvindings fabriek. Hij vraagt de kinderen of ze volgende week willen helpen bij het bouwen van verschillende machines zoals een hovercraft een telegraaf station een druk pers e.d. Verder bespreekt hij de test resultaten zonder al te technisch te worden. Eventueel wordt ook de juiste oplossing van het letter spel verteld.Week 2
Inleiding


De semieprofesionele uitvinders zijn alweer van de partij zij doen met de groep het openings ritueel en vertellen wat zij gaan doen. (bij deze speltak is het belangrijk dat het stafteam van te voren de spullen klaarzet en de werking van de proeven onderling bespreekt.

Bouwen van de uitvindingen

Iedere prof neemt twee kinderen onder zijn hoede en gaat naar een van de te te bouwen machines. Hij bouwt deze en test deze samen met de kinderen, het is belangrijk dat de kinderen erg zelfstandig werken. Als ¼ tijd van de speltak verlopen is, wordt de uitvinding gedemonteerd en ruilt men van proefopstelling.

Ook deze week moet de leiding weer ½ uur eerder aanwezig zijn om de spullen klaar te zetten verder zij we weer sir h.w.,F.B.v.Z, A.M.A en sir F.W.C.

de groep wordt eerst in 4 nesten verdeeld dan krijgt ieder nest een prof die samen met de kinderen de uitvindingen gaat bouwen.

Duur per uitvinding ca ½ uur.


De uitvindingen


Hoverkraft

Benodigdheden • een plank
• paar latten
• schroeven
• schroefmachine
• perslucht
• aansluiting voor plank
• een compressor met slangen
Kosten EURO 0,-

Uitleg Laat de kinderen m.b.v. de latten een rand rond de plank maken zodat een lucht kussen ontstaat. Laat de kinderen de perslucht aansluiting monteren en de prof de perslucht aan sluiten. Nu kan de hovercraft getest worden.
Opmerking Speel niet met perslucht dit is zeer gevaarlijk

Telegraaf

Benodigdheden • twee drukknoppen
• twee relais o.i.d.
• 12V voedingsbron
• morse alfabet
• een tekst om te seinen
Kosten EURO 0,-

Uitleg Laat de kinderen zelf hun telegraaf bouwen en geef alleen aanwijzingen, de spanning is absoluut veilig en reserve zekeringen zijn altijd bij de hand. Is dit gelukt dan kan men beginnen met seinen (aansluit schema wordt bij gevoegd).

Kompas

Benodigdheden • naalden o.i.d.
• kurk
• schoteltje
• magneet
• een echt kompas
• water
• een meetlint
• een route omschrijving
Kosten EURO 0,-

Uitleg Maak met de kinderen een kompas d.m.v. een naald magnetisch te maken, deze door een kurk te steken en te laten drijven op een schoteltje met water. Zet nu de wind richtingen op het schoteltje en klaar is ons kompas. Ga nu naar buiten en ga de schat zoeken aan de hand van de route beschrijving. Staat de kompas per ongeluk droog dan kan men de echte kompas gebruiken.

Raket

Benodigdheden • lege pet flessen
• kurken o.i.d.
• dunne slang
• fietspomp
• papier
• water
• regen kleding
• helmen
• de lanceer inrichting
Kosten EURO 0,-

Uitleg Versier de flessen zodat het een raket wordt. Vul deze voor 1/3 met water en ga met de kinderen naar de lanceer inrichting. Plaats de kurk in de fles en plaats deze in de lanceerinrichting. Pomp nu de fles op totdat de kurk uit de fles schiet en deze door de waterdruk omhoog geperst wordt. Het water spuit nu uit de fles dus regenjas aan.
Opmerking Wat omhoog vliegt komt ook weer naar beneden.let op!!!!!!!!!!!

Sleevlieger

Benodigdheden • vuilniszakken
• stokjes
• plakband
• vliegertouw
Kosten EURO ? stokjes,touw.

Uitleg men bouwt met de kinderen een vlieger aks in het rimboeboek op blz 68. en laat deze dan met de kinderen op.

Afsluiting

De profs bedanken de kinderen die ook dit keer geweldig waren, verder vragen deze of de kids de uitgebluste profs even willen helpen met opruimen en dat we volgende week op excursie gaan.


Week 3
Excursie


We gaan naar een technisch museum en hopen enkele van onze uitvindingen weer tegen te komen het is leuk dat de kids hier op gewezen worden als zij dit niet ontdekken.


Benodigdheden • kinderen
• stafteam
• een museum
• geld
Kosten museumprijs maal aantal deelnemers
Uitleg We gaan naar het museum en hopen onze uitvindingen tegen te komen.
Duur dagdeel i.o.m. ouders.


Week 4
Inleiding

Jaaaahwel hoor ze zijn er weer de semiprofs (dit keer maar 2), deze keer zijn ze door de buurt gedwaald en hebben weer de gekste dingen uitgespookt en vragen de kinderen of ze willen mee doen aan de uitvindersspeurtocht.

Speurtocht

Bij de speurtocht word de groep in 2 gedeeld en krijgen elk een staflid mee de twee profs komen ze tijdens de tocht tegen.


Afsluiting

Men bespreekt de resultaten met de reddeloze profs. De profs zien in dat dit vak niets voor hen is en besluiten maar te stoppen met hun vak.....